Video Clip
Giới thiệu
Chào mừng bạn đến nhà hàng vườn  cảnh Cung Đình Tịnh Gia Viên Huế!
 
Với chỉ 8 phút từ cổng ra của đại nội, đi hết 2/3 đoạn đường Định Công Tráng, gặp đường Lê Thánh Tôn, bạn bước vào nhà của vùng Lục Bộ xưa là 6 bộ trưởng được vua cấp nhà vườn ở cạnh nhà Vua.
 
Là con cháu hoàng tộc bà Tôn Nữ Thị Hà sau 20 năm làm sứ giả quản bá ẩm thực góp phần thúc đẩy và quản bá ẩm thực Việt đén những tầm cao mới là nhà hàng Tịnh Gia Viên. Bà cùng ái nữ là thạc sĩ Phan Tôn Tịnh Hải, giám khảo Master Ch

  Tịnh Gia Viên
  0914 215 033

  Lễ Tân
  +84-54. 522243

  Hỗ trợ kinh doanh
  (+54) 522243 – 511605